2842 Wentworth-kirjeessä

Vuoden 1842 selostus Wentworth-kirjeessä

Vuonna 1842 Chicago Democrat -lehden päätoimittaja John Wentworth pyysi Joseph Smithiä antamaan lyhyen kuvauksen kirkon historiasta ja opeista. Joseph Smithin kirjemuotoinen vastaus sisältää mm. kuvauksen ensimmäisestä näystä sekä luettelon myöhemmin kirkon uskonkappaleina tunnetuiksi tulleista opeista. Alla on ensimmäistä näkyä koskeva kirjeen osa:

Synnyin Herramme vuonna 1805 joulukuun 23. päivänä Sharonin kaupunkipiirissä Windsorin piirikunnassa, Vermontin osavaltiossa. Ollessani kymmenvuotias vanhempani siirtyivät Palmyraan, New Yorkin osavaltioon missä asuimme noin neljä vuotta, ja sieltä muutimme Manchesterin kaupunkiin. Isäni oli maanviljelijä ja opetti minulle maanviljelyksen taidon. Ollessani noin neljätoistavuotias aloin miettiä, miten tärkeätä on olla valmistautunut tulevaan elämään ja että minun on koetettava ottaa selkoa pelastussuunnitelmasta, ja huomasin, että uskonnollisten käsitysten välillä vallitsi suuria ristiriitoja. Kun kävin jonkin uskonnollisen yhdyskunnan kokouksessa, siellä esitettiin yksi suunnitelma ja toisen kokouksessa toinen, kunkin pitäessä omaa nimenomaista uskontunnustustaan korkeimpana, josta kaikki muut ovat saaneet alkunsa. Koska olin sitä mieltä, että kaikki eivät voineet olla oikeassa ja että Jumala ei voinut olla sellaisen sekaannuksen aikaansaaja, päätin tutkia asiaa perusteellisemmin uskoen, että jos Jumalan kirkko oli olemassa, se ei olisi jakaantuneena keskenään riiteleviin ryhmäkuntiin ja että jos Hän opetti yhtä yhteisöä palvelemaan Häntä yhdellä tavalla ja suorittamaan yhdenlaiset toimitukset, Hän ei opettaisi toiselle periaatteita, jotka olisivat täysin päinvastaisia. Koska uskoin Jumalan sanaan, luotin Jaakobin vakuutukseen: "Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan." Vetäydyin eräässä metsikössä olevaan syrjäiseen paikkaan ja aloin rukoilla Jumalaa. Rukoillessani palavasti ajatukseni käännettiin pois siitä, mikä minua ympäröi, ja minä näin kaksi kirkasta olentoa, jotka täysin muistuttivat toisiaan piirteiltään ja ulkomuodoltaan, kirkkaan valon ympäröiminä, joka jätti varjoonsa keskipäivän auringon. He kertoivat minulle, että kaikki uskonlahkot uskoivat vääriin oppeihin ja että Jumala ei tunnustanut mitään niistä Hänen kirkokseen eikä valtakunnakseen, ja minua nimenomaan kiellettiin seuraamasta niitä samalla kun minulle luvattiin, että evankeliumin täyteys tehtäisiin minulle tiettäväksi joskus tulevaisuudessa.1

Viitteet

1. Wentworth-kirjeen voi lukea esimerkiksi seuraavista lähteistä: ”Myöhempien aikojen pyhien profeettojen luoma klassinen kirjallisuus: Wentworth-kirje”, Valkeus, 30. vsk., nro 6 (kesäkuu 1978), s. 30-36 ja Brigham H. Roberts, toim., History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 7 osaa (Salt Lake City: Deseret Book, 1981), osa 4, s. 535-541.