Kysymys: Mikä on Juutalainen DNA?

Etusivu

Kysymys: Mikä on Juutalainen DNA?

Manassen ja Efraimin DNAn määritteleminen voi olla liian vaikeata meille. Mutta jopa Juutalaisen DNA markörien määritteleminen, joukosta joka on pysynyt suht yhtenäisenä, eikä ole mennyt naimisiin ulkopuolisten kanssa, niin usein kuin muut – on erityisen vaikeata. Eräs kirjoittaja varoitti:

Ihmisen geenien eroavaisuuksien tutkimus on tuskin alkanut. Kuitenkin suosittu esi-isien genetiikan testaus kukkii.... Muitakin ryhmiä kuin juutalaisia tutkitaan. Tämä siitäkin huolimatta että juutalaisyhteisöillä on vähän jos mitään yhteistä mitokondrio puolella – äitilinja jonka mukaan juutalaisuuden lasketaan periytyvän. Miesten linja sen sijaan näyttää yhteisiä esi-isiä eri juutalaisten yhteisöjen kesken. - joten, tietenkin genetiikka keskittyy siihen. Genetiikaa apunaan kayttävien– saarnaajien ja filosofien on varottava lupaamasta liikaa. [1]

Loppuviitteet

  1. Martin Richards, "Beware the Gene Genies," Guardian (21 February 2003), accessed 7 July 2006. off-site; cited by Stewart, "DNA and the Book of Mormon."