MK ja DNA todisteet (lyhyt)

Etusivu

DNA2 lyhyt versio

Vastaus Harva kirkon kritisointi on saanut niin paljon tilaa mediassa kuin tämä, huolimatta siitä että kysymykseen ei ole paneuduttu kunnolla eikä tiedettä ole käytetty kritisoinnissa. On monia syitä miksi DNA hyökkäykset Mormonin Kirja avastaan eivät onnistu.

Maantiede Mormonin Kirjan tapahtumapaikoista on esitetty useita eri ehdoituksia. Jotkin maantieteelliset mallit näyttävät DNA hyökkäyksissä heikkoja kohtia. : here.

Ketkä ovat Laamannilaisia?? Kun eras kirjoittaja kysyi kirkon virallista kantaa asiasta Kirkon information vastasi: Olivatko nämä ensimmäisiä asukkaita … meillä ei ole asiasta tietoa. Kirjoituksemme eivät yritä kertoa muista kansoista joita on saattanut elää uudessa maailmassa Jaredilaisia tai Nefiläisiä ennen, samaan aikaan tai heidän jälkeensä, eikä meillä ole mitään virallista oppia siitä ketkä ovat Jaredilaisten tai Nefiläisten jälkeläisiä. Moni Mormoni uskoo Amerikan intiaanien olevan Laamammilaisten (Nefiläisten osa) jälkeläisiä, mutta siitä ei ole mitään kirjoituksissa.[1] Huomaa että tämä lausunto annettiin ENNEN minkäänlaista DNA kritiikkiä. Lukeaksesi enemmän Amerikan intiaanien alkuperästä klikka tästä; here.

Mitä etsimme? Mormonin kirjaa kohtaa esitetty geenihyökkäys johtuu siitä että Amerikan intiaanien DNA näyttää olevan lähempänä Aasian kansojen DNAta, kuin ”Lähi-Idän” DNAta tai ”Juutalaista” DNAta. Kuitenkin tämä hyökkäys jättää huomioimatta muutamia asioita: Lehi ja hänen perheensä eivät selvästi olleetkaan Juutalaisia. He luuluivat Manasseen (Alma 10:3, 1 Nefi 5:14), ja heidän lapsensa menivät naimisiin Ismaelin perheen lasten kanssa jotka olivat Efraimilaisia. [1] Assyrialaiset veivät nämä kansat pakkosiirtolaisuuteen, eivätkä he ole erikoisemmin lisänneet Lähi-Idän geenisekoitukseen. Lisäksi Lähi-Itä sijaitsee kolmen maanosan ristyskohdassa, jossa on ollut paljon maahammuuttoa, kansojen sekotunista sekä avioliittoja eri kansojen kesken. Nykyajan Lähi-Idän DNAn käyttö mittana siitä, millainen Manasen ja Efraimin DNA oli 2600 vuotta sitten on erittäin heikolla pohjalla.

Artikkelit jotka ovat sitä mieltä että “Aasialainen”DNA ja Lehin DNA saattavat todella vastata toisiaan aikaisemman yhteisenlähteen takia: • David G. Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon," FARMS Review 18/1 (2006): 109–138. off-site PDF link wiki FAIR link


Kysymys: Mikä on Juutalainen DNA?

Manassen ja Efraimin DNAn määritteleminen voi olla liian vaikeata meille. Mutta jopa Juutalaisen DNA markörien määritteleminen, joukosta joka on pysynyt suht yhtenäisenä, eikä ole mennyt naimisiin ulkopuolisten kanssa, niin usein kuin muut – on erityisen vaikeata. Eräs kirjoittaja varoitti:

Ihmisen geenien eroavaisuuksien tutkimus on tuskin alkanut. Kuitenkin suosittu esi-isien genetiikan testaus kukkii.... Muitakin ryhmiä kuin juutalaisia tutkitaan. Tämä siitäkin huolimatta että juutalaisyhteisöillä on vähän jos mitään yhteistä mitokondrio puolella – äitilinja jonka mukaan juutalaisuuden lasketaan periytyvän. Miesten linja sen sijaan näyttää yhteisiä esi-isiä eri juutalaisten yhteisöjen kesken. - joten, tietenkin genetiikka keskittyy siihen. Genetiikaa apunaan kayttävien– saarnaajien ja filosofien on varottava lupaamasta liikaa. [1]


Artikkeleita joissa on esillä eri arvosteluja (ja vaikeuksia jotka kohtaavat) “juutalaisuuden” määrittelyä DNAn avulla: • John M. Butler, "A Few Thoughts From a Believing DNA Scientist," Journal of Book of Mormon Studies 12/1 (2003): 36–37. off-site PDF link wiki • John M. Butler, "Addressing Questions surrounding the Book of Mormon and DNA Research," FARMS Review 18/1 (2006): 101–108. off-site PDF link wiki • Ryan Parr, "Missing the Boat to Ancient America . . . Just Plain Missing the Boat (Review of: Losing a Lost Tribe: Native Americans, DNA, and the Mormon Church)," FARMS Review 17/1 (2005): 83–106. off-site PDF link • Daniel C. Peterson, "Editor's Introduction," FARMS Review 15/2 (2003): ix–lxii. off-site PDF link • David G. Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon," FARMS Review 18/1 (2006): 109–138. off-site PDF link wiki FAIR link (Key source) • Brian D. Stubbs, "Elusive Israel and the Numerical Dynamics of Population Mixing," FARMS Review 15/2 (2003): 165–182. off-site PDF link

90% kuolema Eurooppalaisen kosketuksen myötä. Suunnilleen 90% Amerikan Intiaaniväestöstä kuoli eurooppalaisen kosketuksen myötä; Useimmat tartuntatautien tähden joihin heillä ei ollut vastustuskykyä. [citation needed] Koska eri geenit nähtävästi vastustavat eri tartuntatauteja voi olla että tämä 90% eliminointi geeniyhteisöstä on vaikuttanut selvästi Lehin jälkeläisiin.

Entä Jaredilaiset? Kriitikot eivät usein huomioi Jaredilaisia ja olettavat, että heidän perimänsä (kuten hemosferisissä malleissa type 2 ja type 3) sekä Jaredittilaisten perimä ei ole voinut lahjoittaa mitään Lehiläisten DNA malliin. Mutta ei ole lainkaan selvä että näin on. Jotkut Map kirkon jäsenet uskovat että Jaredilaiset tuhoutuivat täysin, toiset uskovat että pieni osa heistä selviytyi ja sekoittui Lehiläisiin. Bruce R. McConkie uskoessaan, että suurin osa amerikkalaisten jälkeläisiä oli Lehiläisiä (Nimittäin Lehin, Ismaeln ja Mulekin jälkeläisiä) kirjoitti kuitenkin: Kolumbuksen löytäessä Amerikanintiaanit, heidän suonissaan virtasi muutakin verta, kuin Israelilaista verta. On mahdollista että erillisiä Jaredittien ryhmiä on saattanut säilyä hengissa aikana, jolloin miljoonat heistä kuolivat.On täysin selvää että Aasiasta tuli ryhmiä,jotka löysivät tien Beringinsalmen yli ja sitten hitaasti muuttivat etelään sekoittuen Intiaaneihin. Joukko Skandinaavejakin yritti asuttaa Amerikkaa noin 500 vuotta ennen Kolumbusta. On olemassa arkeologisia viitteitä siitä, että epämääräinen määrä ihmis ryhmiä löysi nähtävästi tiensä vanhasta maailmasta uuteen Pre-Kolumbialaisenna aikakautena. Kun heidät löydettiin 1500 luvulla polveutuivat Amerikan intiaanit kaikaista näistä ryhmistä.[7] Jaredilaisten geeniperimä on taysin tuntematon. He eivät voi olla israelilaisia, koska he olivat ennen Israelia. Monet kirjoittajat, kuten Nibley aikoinaan ovat olleet sitä mieltä että he olivat aasialaista alkuperää..[5]

Kirjoituksia Jaredilaisten tärkeydestä: • John M. Butler, "A Few Thoughts From a Believing DNA Scientist," Journal of Book of Mormon Studies 12/1 (2003): 36–37. off-site PDF link wiki

Fundamentalistien "itsemurhapommitus" Olisi muistettva että monet antisektiin kuuluvat kriitikot käyttävät DNA tiedettä kirkkoa kohti suunnatuissa “itsemurha pommituksissaan”.[9] Fundamentalisti kristityt käyttävät DNAta mielellaän keppinä, jolla lyövät Mormonin Kirjaa, mutta eivät kerro lukijoilleen, että on olemassa vielä vahvempia DNA todisteita asioissa, joita he eivät hyväksy, kuten: • Lajien evoluutio muutokset • Ihmisen juurien löytyminen muista eläimistä. Ja johdonmukaisuuden mukaan fundimentali kriitikoiden olisi kutsuttava seurakuntansa koolle jotta he voisivat erota sellaisita Raamatun kirjaimellisista konspteista kuten: • Maapallon ikä vain 6000 vuotta. • Raamatulliset Adam ja Eeva olivat koko ihmiskuinnan esi-isät vain 4000 vuotta ennen Krsitusta. • Koko maailman laajuinen vedenpaisumus Nooan aikaan tapahtui vain noin 5000 vuotta sitten ja siinä kuoli kaikki elävä paitsi ne mitä Nooalla oli arkissa. Kriitikot ovat usein tekopyhiä – he väittävät että Pyhien olisi jätettävä MK sen hataran, epäilyttävän tieteen takia, mutta eivät kuitenkaan kerro lukijoille, että heidän olisi samaa logikka käyttäen jätettävä omat uskonsa, koska niissä on vielä enemmän ja selvempiä DNA ristiriitoja. Tästä iroonisestakieroudesta on enema täällä: • Daniel C. Peterson, "Editor's Introduction," FARMS Review 15/2 (2003): ix–lxii. off-site PDF link • David G. Stewart, Jr., "DNA and the Book of Mormon," FARMS Review 18/1 (2006): 109–138. off-site PDF link wiki FAIR link


Johtopäätös

DNA hyökkäykset Mormon Kirjaa vastaan ovat epäviisaita ja keksittyjä kiistanalaisuuksia.[7] Useat maantieteelliset mallit esittävät monia kullekkin mallille erikoisia erityispiirteitä mutta DNA tiedot eivät ole missään kohdin ratkaisevia geografisesta mallista riippumatta, vaikka kritisoijat niin väittävätkin. Kriitikot tarjoavat mielellään kaikkein naivimpia, huonoimmin tehtyjä Mormonin kirjan tekstejä luettavaksi ja sitten he huutavat :” väärin” kun kirkon jäsenet sanovat ajatelleensa asiaa ja tulleensa tulokseen joka on enemmän Mormoonin Kirjan mukainen kuin kriitikkojen heikosti ajatellut karrikatyyrit. Kriitikot eivät suinkaan kerro “koko totuutta” DNAsta, ja näyttää siltä että he haluavat käyttää tapa a jolla nykyään DNAn avulla selvitetään rikoksia ponnahduslautana Pyhien pettäessään, mediaa, sekä tutkijoita mniin että he luulevat että heidän histotrialliset DNA päättelyt ovat muuttamattomia.

Kirkon lausunto DNA asiasta on erinomainan ja tarkka: Mormonin Kirja: Toinen todistus Jeesuksesta Krsituksesta on juuri sitä mitä se väittää olevansa – aikakirja Jumalan teoista entisaikojen Amerikan ihmisten joukossa ja toinen todistus Herramme Jeesuksen Krsituksen jumaluudesta. Vahvin todistus Mormonin Kirjasta saadaan elämällä sen sivuilta löydettävien, Kristus keskeisten tavoitteiden mukaan, ja rukoilemalla sen totuudesta.

Viimeaikaiset hyökkäykset Mormonin Kirjan luotettavuutta vastaan DNA todistein ovat heikostisuunniteltuja. Mormonin Kirjassa ei ole mitään mikä estäisi sitä että Aasialasita syntyperää olevia muutti Amerikkaan. Kuitenkin on olemassa useita ja monimutkaisia DNAta koskevat tieteellisiä asioita.[8]
  1. Martin Richards, "Beware the Gene Genies," Guardian (21 February 2003), accessed 7 July 2006. off-site; cited by Stewart, "DNA and the Book of Mormon."