Miksi Joseph sinetöitiin nuorempiin naisiin?


Kritisismi

Kriitikot väittävät, että Joseph Smithin avioliitot nuorten naisten kanssa ovat todiste siitä, että hän oli moraaliton, ehkäpä jopa pedofiilinen.

Katso myös : Kritiikin lähteet [1]

Vastaus

Se mitä tiedämme Joseph Smithin moniavioisuudesta, on suurelta osin arvailun varassa yksinkertaisesti siksi, että vainojen sekä tietojen väärinymmärtämisen pelosta, on muistiin kirjoitettu vain muutamia virallisia tietoja. Se, minkä tiedämme, on haalittu kokooon lehdistä, muistokirjoista ja niiltä, jotka ottivat siihen osaa.

Kaikkein konservatiivisemmat mielipiteet viittavat siihen, että Joseph Smith solmi moniavioisen liiton 29-33 naisen kanssa, joista 7 oli alle 18 v.. Nuorin oli Helen Mar Kimball, MAP-apostolin Herber C. Kimballin tytär, joka oli 14 v.. Loput olivat 16 (kaksi) ja 17 (kolme) vuoden ikäisiä.. Yksi vaimo MariaWinchester, josta ei tiedetä paljoakaan, oli 14 tai 15 v..

Helen Mar Kimball

Jotkut ovat tulleet siihen tulokseen, että Helenillä oli seksuaalinen suhde Joseph Smithin kanssa ottaen huomioon, että hän ja hänen vanhempansa olivat myötämielisiä avioliittoon. Kuitenkin historioitsija Todd Compton on eri mieltä. Hän kritisoi antimormoneja Jared ja Sara Tanneria, kun nämä käyttivät hänen kirjaansa seksuaalisten suhteiden todistamiseen kirjoittaen:

Tannerit tekivät suuren haloon Joseph Smithin nuorimmastasta vaimosta Helen Mar Kimballista. Kuitenkaan he eivät kertoneet kirjoittaneeni, että ei ole minkäänlaisia todisteita avioliiton seksuaalisuudesta ja että mina ehdotin, että myöhemmin Utahissa seuratun tavan mukaan, ei ehkä ollutkaan mitään. (S.638) Kaikki todisteet mitä on, todistavat tämän avioliiton ei-seksuaalisuudesta eli henkiavioilliitosta. 1

Toisin sanoin moniavioiset liitot usein tehtiin muissa kuin lisääntymis tarkoituksissa – yksi sellainen tarkoitus oli sitoa uskolliset perheet toisiinsa ja tämä näytti olevan Josephin avioliiton, uskollisen apostolin tyttären kanssa; tarkoitus (Katso: Adoptiolaki)

Kriitikot, jotka luulevat moniavioisuuden olevan “vain seksiä”, esittävät heidän oman kulttuurinsa ennakkoluulojen ja olettamusten vääristämiä mielipiteitä ennemminkin kuin tuohon osaa ottaneiden kirkon jäenten todellisia motiiveja.


Helen Mar “otti ennen kuolemaansa kynän ja paperia kertoakseen värikkäästi siteitään MAP- kirkon jäsenenä sen ensimmäisten kahden vuosikymmenen artikkeleissa, jotka julkaistiin 1880 nimellä "Naisen paljastukset" [2]. 2 Jotkut hänen artikkeleistaan käsittelivät moniavioisuutta: “ Hänen henkilökohtaiset muistiinpanonsa noilta päiviltä, toimivat tärkeinä tietolähteinä. Hänen ja muiden siihen osaa ottaneiden ensikäden muistiinpanot tarjoavat tarkemman tietolähteen tästä 1800 luvun mormonismin erikoispiirteestä.” 3 Helen Marin kirjoitukset, jotka ovat tärkeätä MAP historiaa julkaistiin BYUn Religious Studies Centerin toimesta v. 1997 kirjassa nimeltä: A Woman's View: Helen Mar Whitney's Reminiscences of Early Church History. Kirja käsittää myös hänen v. 1881 elämänkerran, jonka hän kirjoitti lapsilleen ja jossa hän kirjoitti avioliitostaan Joseph Smithin kanssa:

Olen jo kauan sitten oppinut jättämään kaiken Herran haltuun, Herran, joka tietää paremmin kuin me itse, mikä tekee meistä onnellisia. Olen kiitollinen siitä, että hän on auttanut minut läpi koettelemusten sulatussuunin ja että hän on alentunut näyttämään minulle, että lupaukset, joita minulle annettiin sinä aamuna jolloin minut sinetöitiin Jumalan Profeettaan, eivät olleet vääriä, enkä minä haluaisi katkaista sitä linkkiä, sillä minä olen saanut näkemyksen iankaikkisesta pelastuksesta ja siitä täydellisestä yhteydestä, jonka tämä sinetöimisvalta tuo ihmiskunnalle ja meidän laivaallisen Isämme avulla olen päättänyt elää niin, että voin aikanaan vaatia noita lupauksia. (Holzapfel, 487)

Fanny Alger

Eräs vähiten tunnetuista vaimoista on Fanny Alger, Josephin ensimmäinen moniavioinen vaimo, jonka tämä tapasi 1833 hänen ollessa Smithien kotona Emman apulaisena (sellainen työ oli nuorille tavanomaista tuohon aikaan). Heidän yhteydestään ei ole mitään ensikäden tietoja (Josephilta tai Fannyltä), ei myöskään toisen polven tietoja (Emman tai Fannyn perheeltä). Ainoa mitä on, on kolmannen polven tietoja, joista useimmat on kirjoitettu vuosia tapahtumien jälkeen.

Ikävä kyllä tämä historiallisten tietojen puute antaa paljon tilaa kriitikoiden väitteille siitän että Joseph Smithillä olisi ollut suhde Fannyyn, joka sitten sai Josephin keksimään, että moniavioisuus antaisi oikeuden hänen teoilleen. Ongelmana on kuitenkin, että emme tunne suhteen yksityiskohtia tai mitä se tarkalleen sisälsi ja täten joudumme (uskovaisina) olettamaan, että Joseph toimi kunniallisesti tai (kriitikkoina) epämoraalisesti.

On olemassa joitakin historiallisia todisteita siitä, että Joseph Smith tiesi jo 1831, että moniavioisuus palautettaisiin, joten on täysin oikeutettua väittää, että Josephin suhde Fanny Algeriin oli moniavioliitto. Mosiah Hancock (mormoni) kertoo hääseremoniasta ja luopio mormonit Ann Eliza Webb Young ja hänen isänsä Chauncery molemmat viittasivat Fannyn ja Josephin suhteeseen “sinetöintinä”. Ann Eliza raportoi myös, että Fannyn perhe oli erittäin ylpeä Fannyn ja Josephin suhteesta, mikä olisi merkillistä, mikäli se olisi ollut vain syrjähyppy. Heitä lähinnä olevat näkivät avioliiton sellaisen, kuin se oli eli avioliittona.


Historiallinen ja kultturillinen perspektiivi

Moniavioisuus ei todellakaan ollut se mitä suurin osa sen ajan amerikkalaisista harrastivat Joseph Smithin aikoina. Kuitenkin nykyajan lukijat tuomitsevat avioliitot nykyisen käytännön mukaan ennemän kuin 1800 luvun käytäntöjen mukaan.

Toded Camtomsin kirjassa, Joseph Smithin avioliitoista, mainitsee myös monogamia avioliitot:

Vaimo, Vaimon ikä, Mies, Miehen ikä, Ikä ero Lucinda Pendleton, 18 William Morgan 44 26 Marinda Johnson 19 Orson Hyde 29 10 Almira McBride 17 Sylvester Stoddard40s >23 Fanny Young 44 Roswell Murray 62 18

Sekä sekoituksen mormonien ja ei-mormonien avioliitoista, joissa oli suuria ikäeroja:

Mies Miehen ikä Vaimo Vaimon ikä Ero Johann Sebastian Bach 36 Anna Magdalena Wilcke 19 17 Lord Baden-Powell 55 Olave Soames 23 32[4] William Clark 37 Julia Hancock 16 21[5] Grover Cleveland 49 Frances Cleveland 21 28 Martin Harris (1808) 28 Lucy Harris (1st cousin)15 9[6] Levi Ward Hancock (03)30 Clarissa Reed 17 13[7] John Milton 34 Mary Powell (1st wife) 17 17 John Milton 55 Elizabeth Minshull (3rd wife)24 31 Alexander Smith 23 Elizabeth Kendall 16 7[8] David Hyrum Smith 26 Clara Hartshorn 18 8[9] Frederick Granger Williams Smith 21 Annie Maria Jones 16 5[10] Joseph Smith, III 66 Ada Rachel Clark 29 37[11] Almonzo Wilder 28 Laura Ingalls 18 10


Tilastollinen tieto avioitumisijistä löytyy 1850 väestölakennasta 12. Käyttäessään 1%:n sattuman varaista otantaa, 989 miestä ja 962 naista ilmoitetaan menneen naimisiin sinä vuonna. Alhaalla voimme lukea kuinka tämä ikämerkintä tapahtui.

On huomion arvoista, että 41% naisista meni naimisiin teini-ikäisenä ja vain 4.1% miehistä. Suurin osa miehistä oli enemmän kuin viisi vuotta vanhempia kuin naiset (27.6 / 22.5). Nuorten naisten naimisiin meno aikaisen ja keskiteini-iän aikana oli harvinaista, mutta ei ennen kuulumatonta, kuten sekä kerrottu että tilastollinen todistusaineisto ylhäällä osoittaa. Teini-ikäiset menivät naimisiin miehen kanssa, joka yleensä oli 6.6 +/- 4.7 vuotta vanhempi. Prosenteissa se olisi ollut, että 13% aviomiehistä olivat enemmän kuin 10 vuotta teini-ikäistä vaimoaan vanhempia.

21. vuosisadan lukija nähtävästi katsoo vanhojen miesten avioliitot paljon nuoremman naisen kanssa sopimattomiksi, vaikkakaan se ei nykyäänkään ole niin harvinaista. Tämän päivän Yhdysvalloisa kuten monessa muussakin maassa lailliseksi naimaiäksi on määrätty 18 vuotta. Tämän ikäisenä voi henkilö suostua aktiiviseen sukupuolielämään tai avioliittoon. Kuitenkin tänä päivänä naimakelpoisuusikä, minimi ikä, jolloin ihminen voi voi mennä naimisiin vanhempain suostumuksella tai tuomarin luvalla, on 16 suurimmasa osassa Yhdysvaltoja. Kaliforniassa ei ole mitään minimi-ikää. Minkäikäinen lapsi tahansa voi mennä naimisiin vanhemman suostumuksella. Joten Joseph Smithin avioliitto Helen Mar Kimballin kanssa, joka tehtiin hänen vanhempiensa suostumuksella, olisi lainmukainen tämänpäivänkin Kaliforniassa. Ainoastaan moniavioisuus olisi ollut väärin.

Mutta nykyaika rajoittuu monessa maassa hyväksymään vain nykyisen katsantokannan. Englannin vallan alaisena naimaikä oli kymmenen vuotta. USAn laki ei nostanut tuota ikärajaa ennen kuin aivan 1800-luvun lopulla. Josep Smithin aikana suurimmassa osassa Yhdysvaltoja ikäraja oli edelleen kymmenen. Joissakin se oli nostettu kahteentoista ja Delawaressa se laskettiin seitsemään! 14

On huomattava, että Josephin aikaiset eivät lainkaan valittaneet ikäeroista moniavioisten ja yksiavioisten parien välillä. Ikäerot olivat yksinkertaisesti heidän ympäristöönsä kuuluvaa; on epäoikeudenmukaista tuomita 1800-luvun jäseniä 21. vuosisadan sosialisen standardin mukaan.

Viime vuosisatojen aikana kuolivat naiset usein synnytykseen, ja miehet menivät usein naimisiin nuoremman naisen kanssa. Naiset menivät usein naimisiin vanhemman miehen kanssa, koska nämä olivat taloudellisesti vakaampia ja pystyivät huolehtimaan heistä paremmin kuin heidän ikäisensä miehet.


Johtopäätös

Joseph Smithin naimisiin meno nuorempien naisten kanssa voi tuntua vaikealta ymmärtää tai selittää tänään, mutta hänen aikanaan eivät tuollaiset ikäerot olleet lainkaan häiritseviä eivätkä estäneet liittoa. Moniavioisuus oli vähintään outoa, morsianten alhainen ikä sen sijaan ei hämmästyttänyt paljoakaan. Kriitikot eivät kerro tästä asiasta, koska he haluavat pelotella kuulijoita ja haluavat heidän tuomitsevan Josephin nykyajan standardin mukaan ennemminkin kuin heidän oman aikansa mukaan.


Viitteet

1 [note] Todd M. Compton, Response to Tanners, post to LDS Bookshelf mailing list, no date. It should be mentioned that many reviewers of Compton's work do not agree with all of his conclusions, even though he has collected much useful data; see the reviews of In Sacred Loneliness, linked under "Printed material," below. 2 [note] Jeni Broberg Holzapfel and Richard Neitzel Holzapfel, eds., A Woman's View: Helen Mar Whitney's Reminiscences of Early Church History. (Provo: Religious Studies Center, BYU, 1997), ix. GospeLink (requires subscrip.) 3 [note] Jeni Broberg Holzapfel and Richard Neitzel Holzapfel, eds., A Woman's View: Helen Mar Whitney's Reminiscences of Early Church History. (Provo: Religious Studies Center, BYU, 1997), xv. GospeLink (requires subscrip.) 4 [note] "...such an age difference was not uncommon at the time." Baden-Powell, en.wikipedia.org (accessed 21 January 2006) off-site 5 [note] "...Clark also met and married Julia Hancock, several years his junior, whom he met when she was 12 years old, and he decided he would marry her on her fifteenth birthday." Biography of William Clark, virginia.edu (accessed 31 May 2006) off-site 6 [note] Susan Easton Black and Larry C. Porter, "For the Sum of Three Thousand Dollars," Journal of Book of Mormon Studies 14/2 (2005): 4–11. off-site PDF link wiki 7 [note] Susan Easton Black (editor), Who's Who in the Doctrine and Covenants, 114; Compton, In Sacred Loneliness, 32. 8 [note] Linda King Newell and Valeen Tippetts Avery, Mormon Enigma: Emma Hale Smith, 2nd edition, (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1994), 360, footnote 27. ISBN 0252062914. ISBN 978-0252062919. 9 [note] Linda King Newell and Valeen Tippetts Avery, Mormon Enigma: Emma Hale Smith, 2nd edition, (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1994), 287. ISBN 0252062914. ISBN 978-0252062919. 10 [note] Linda King Newell and Valeen Tippetts Avery, Mormon Enigma: Emma Hale Smith, 2nd edition, (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1994), 274. ISBN 0252062914. ISBN 978-0252062919. 11 [note] Roger D. Launius, Joseph Smith III: Pragmatic Prophet (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1995), 333–335. ISBN 0252065158. ISBN 978-0252065156. 12 [note] Steven Ruggles, Matthew Sobek, Trent Alexander, Catherine A. Fitch, Ronald Goeken, Patricia Kelly Hall, Miriam King, and Chad Ronnander, Integrated Public Use Microdata Series: Version 3.0 [Machine-readable database]. Minneapolis, MN: Minnesota Population Center [producer and distributor] (2004), accessed 14 July 2007. off-site 13 [note] "Marriage Laws of the Fifty States, District of Columbia and Puerto Rico," a Cornell Law School web site. off-site 14[note] See Melina McTigue, "Statutory Rape Law Reform in Nineteenth Century Maryland: An Analysis of Theory and Practical Change," (2002), accessed 5 Feb 2005. off-site