OSA 1


OSA 1: "Uskontomme lakikivi"

HUOM: Tämä on käännös tekstistä, joka on tarkoitettu lisätiedoksi oppikirjan lisäksi auttaamaan opettajia kysymyksissä, joita saattaa opiskellessa ilmaantua. Tämä ei millään muotoa ole tehty käytettäväksi oppikirjan sijaan tai kirkon antamien oppikirjojen sijaan. Se on tarkoitettu vain taustatietojen lisäämiseksi opettajille, eikä sitä ole tarkoitus käyttää Kirkon antamien materiaalien sijaan.

MAP kirkon oppikirja

Pyhäkoulun opettajan opas: Gospel Doctrine Teacher's Manual - Lesson 1: The Keystone of Our Religion [1] (ei vielä netillä suomeksi.

1. Mormonin kirja on uskontomme lakikivi

Avustavaa sisältöä

 • Uskontomme lakikivi: Mormonin kirja on uskontomme lakikivi koska uskontomme perustuu ilmoituksiin, ja Mormonin kirja on eittämättä todistus siitä että ilmoituksia on otettu vastaan. Siksi Terryl Givens kutsuu Mormonin Kirjaa uskomme "pyhäksi merkiksi" (kääntäjän huomautus ehkä leima olisi parempi). [Terryl L. Givens, By the Hand of Mormon: The American Scripture that Launched a New World Religion (New York, NY: Oxford University Press, 2002), 62-88]
 • Kristuksen todistaja (Witness of Christ) : Mormonin kirjan 6607 jakeesta 3,925 viittaavat suoraan Jeesukseen Kristukseen, eli suunnilleen yksi viittaus joka 1,7 jae. [Susan Easton Black, Finding Christ through the Book of Mormon (Salt Lake City, UT: Deseret Book, 1987), 16-18]
 • Lakikivi tiodistaa Kristuksesta (Keystone Witness of Christ): Jos Mormonin kirja on totta, silloin monet ihmiset näkivät ja koskettivat ylösnoussutta Kristusta muinaisessa Amerikassa Silloin Jeesus Kristus todella nousi kuolleista ja sovitus on tosi.
 • Opin täydellisyys (Fullness of Doctrine): Mormonin kirja esittää kuusiosaisen kaavan Kristuksen "evankeliumista" tai "opista" [2] (Ei vielä käännetty)
 • Opin lakikivi (Keystone in Doctrine): Mikäli Mormonin Kirja on totta, silloin Joseph Smith oli profeetta ja silloin opit joita palautus opettaa ovat tosiaja oikein.
 • Todistuksen malli (Model for Testimony): Mormonin kirja esittää kumouksellisen mallin ilmoituksesta dialogina joka lopulta antaa mahdollisuuden oman todistuksen löytämiselle. [3] (Ei käännetty)
 • Todistuksen laki kivi (Keystone in Testimony): Jos ihminen saa todistuksen Mormonin kirjan totuudesta, silloin he saavat samalla todistuksen (1) Jumalan oløemassaolosta, (2) Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, (3) Joseph Smith oli profeetta ja (4) Kirkko on tosi kirkko. [Introduction to the Book of Mormon]


Mahdollinen kritisismi ja korjaava informatio (Potential Criticisms and Faithful Information)

 • Jotkut kriitikot sanovat että Mormonin kirjan opetukset Kristuksesta kuvastivat Joseph Smithin ympäristöä enneminkin, kuin muinaisen Israelilaisen heimon ympäristöä. Viimeaikaiset tutkimukset todistavat että Mormonin kirjan opetukset Messiaasta ovat yhteneviä muinaisten Juutalaisten uskomuksiin. Katso seuraavat Kevin Christensenin [4] tai Brant Gardnerin [5] esitykset:
 • Etusivulla lukee että jeesus Kristus on "Iankaikkinen Jumala". Jotkut kriitikot sanovat että tämä on näyttö siitä että Jeoseph Smith oli alunperin modalisti tai trinitialisti. Ari D. Brueing and David L. Paulson, "The Development of the Mormon Understanding of God," FARMS Review 13/2 pg. 114-139 [6]
 • Jotkut kriitikot väittävät että Mormonin Kirja ei sisällä "opin täyteyttä" tai "evankeliumin täyteyttä" koska siitä puuttuu tärkeitä mormonismin oppeja. "Evankeliumi" sekä "oppi" eivät ole tarkoitettu täydelliseksi. [7] (Ei vielä käännetty)
 • Jotkut kriitikot väittävät että Mormonin kirjan tiotuudesta rukoileminen ei ole "objektiivinen" tapa sen testaamiseksi ja että vain Raamattu on ainoa mitta jota voi tai tulisi käyttää. Raamattu iteskin sanoo tätä vastaan. [8] (Ei vielä käännetty) [4]
 • Jotkut kriitikot väittävät että "Mormonien haaste" on kehäpäätelmä. Todellisuudessa nämä kriitikot ovat oman kehäpäätelmänsä uhreja. http://ldsreasonandrevelation.blogspot.com/2011/04/moroni-103-5-and-truth-of-book-of.html#more (Ei käännetty)

Uskon todisteet

2. Moni on antanut todistuksensa Mormnin kirjasta

Hyviä huomioita

Enkelit ja kirjat: Joseph Smithin kertomus soppii muinaisiin kertomuklsiin joissa enkeli on antanut profeetalle taivaallisen kirjan tai piilotetun muistiin panon. [9] tai [10] (Ei käännettyjä) Tässä Yleis Konferanssi puheessaan vanhin Elder Jeffrey R. Holland puhui siitä kuinka Joseph ja Hyrun Smith tapasivat khtalonsa marttyyreinä Mormonin todistusta kantaen, voimakas todistus kirjan Jumalallisuudesta. [11] Monet todistajat ovat kuvanneet levyjä. [12] (Ei käännetty) Muut todistajat : Mormonin kirja todistajien lisäksi sai moni muukin koskea levyihin jotka oli peitetty liinalla sekä nähdä ne erityisissä olosuhteissa. Muut Mormonin kirja todistajat [13] (Ei käännetty)

Mahdollinen klritisismi ja korjaava tieto


 • Moronin käynnit: Moronin käyntiä vastaan ovat kriitikot hyökänneet monin tavoin. Tässä on joitakin näistä väitteistä sekä vastaukset niihin. [14] (Ei käännetty)
 • Levyjen paino: Jotkut kriitikot sanovat että levyjen on täytynyt painaa liian paljon jota niitä olisi voitu kantaa kuten Joseph Smith ja muut väittivät tapahtuneen. Tämä lausuma olettaa että levyt olivat täyttä kultaa. [15] (Ei käännetty)
 • Kolme ja kahdeksan silmin-näkijää: Mormonin kirjan todistajia kohtaa on esitetty väitteitä. Kaikkiin niihin ovat uskolliset MAP kirkon jäsenet vastanneet. [16] (Ei käännetty)
 • Vale-levyt: Jotkut kriitikot väittävät Joseph Smithin itse tehneen vale levyjä. [17] ja [18] (Ei käännetty)

Uskon todisteet

 • Metalli levyt: Mormonin kirjan esiintulosta alkaen, useita kirjoituksia jotka ovat metallilevyillä on löydetty. Tässä muutama; [19] tai [20] tai [21] (Ei käännetty)
 • Etusivu: Entisaikainen Lähi-Idän tapa oli setta kirjan etusivu ja kirjoittaja viimeiseksi eikä ensimmaiseksi. On mielenkiintoista että Joseph Smith sanoi etusivun olleen metallilevyjen käännöksen viimeinen sivu. [22]
 • Kerrotut, sinetöidyt ja todistajien dokumentit: Joseph smith aj muut levyjen näkijät sanovat että osa levyistä oli sinetöity. Tämä on vanha lähi-Idän lakikäytäntö. [23] ja [24] (Ei käännöksiä)
 • Vaikka todistajat erosivat kirkosta he eivät koskaan kieltäneet nähneensä levyjä. [25] ja http://maxwellinstitute.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=181 (Ei käännöksiä)

3. Mormonin kirja oli kirjoitettu tätä aika varten.

Hyviä huomioita

Mormonin kirja onb muinainen kirja: Vaikka Mormonin kirja on kirjoitettu meille tämän ajan ihmisille, on tärkeätä muistaa että mormonin kirjaa ei kirjoitettu meidän aikakautenamme. Brant Gardner sanoo asiasta seuraavaa:

"On suosittua(ja teologisesti oikein) väittää että Mormonin kirja on kirjoitettu tämän ajan ihmisille. Tämä sanonta korostaa Mormonin kirjan modernia arvoa. Se käsittelee tekstiä aikakauteen sitoutumattomana. Huolimata sen arvosta nykyihmiselle sekä että se tuli esiin meidän päivinämme sitä ei kirjoitettu meidän päivinämme, eikä sen kieliasu tai kulttuuri ole nykyaikaa. Sen sisällöstä ei löydy todisteita siitä että tulevaisuuden ihmiset jotka olivt niin erilaisia kuin ne jotka hän tunsi, olsivat keksineet Mormonin” [Brant A. Gardner, Second Witness: Analytical and Contextual Commentary on the Book of Mormon, six volumes, (Salt Lake City: Greg Kofford Books, 2007), 1: viii.]

Täten on tärkeätä että ei väitä kirjoitusten sisältävän tämän päivän tapoja ja ajatuksia. Tietnkin me voimme ja meidän tulisi sovittaa teksti omaan elämäämme, mutta samaanaikaisesti on otettava huomioon muistaaksemme, että sovittaminen on käytännöllinen työväline ei pyhien kirjoitusten exegesis. Tämän ymmärtäminen on tärkeätä koska moni Mormonin kirjan kritisisimi nojaa moderneihin oletuksiin siitä ennemmin kuin mitä siinä todella lukee.

Mahdollinen kritisismi ja korjaava informatio

Uskon todisteet

4. Mormonin kirja voi tuoda sinut lähemmäksi Jumalaa

Hyviä huomioita

Mahdollinen kritisismi ja Uskon todisteet

"Virheettömin kirja": Useat kriitikot väittävät että koska Joseph Smith sanoi Mormonin kirja olevan "virheettömin kirja" sen olisi oltava virheetön. Nämä kriitikot ottavat tuon lauseen pois koko sisällöstä. [26] (Ei käännetty) Tekstin muutokset: Jotkut kriitikot osoittavat tekstin muutoksia todisteina teologian muutoksista tai virheiden korjauksien peittelystä. Useimmat virheet ovat pieniä virheitä kuten pisteetys, oikeinkirjoitus, ja kielioppi. Muutama harva muu muutos on tietävien MAP laisten tutkimuksen ja keskustelun tulosta. [27] (Ei käännöstä)

Uskon todistuksia

Lisätietoa Mormonin kirjan alkusivuista

Mormonin kirjan introssa sanotaan, että Mormonin kirja on kertomus Jumalan teoista muinaisen amerikan asuttavien kesken. ja että Amerikan intiaanien joukosa on Laamanilaisten esi-isiä." Tämä aiheuttaa muutamia Mormonin kirja akoskevia kysymyksiä arkeologista, maantieteestä, kansoista ja nykyisestä DNA tutkimuksesta. Seuraavasta voi olal apua Pyhäkoulun opettajille jotka haluavat olla valmiina vastaamaan näihin kysymyksiin tunnillaan:

Archeologia: kriitikot väittävät että arkeologia puhuu Mormonin kirjaa vastaan. [28] Maantiede: Useat uskovat Mormonin kirjan tapahtumien tapahtunene koko ameriikan alueella. Tarkempi tutkimus osoittaa että ne tapahtuivat tarkoin rajatulla alueella. [29] DNA ja MK: Jotkut kriitikot väittävät että DNA näyttää MKn olevan väärin ja jotkut jäsenet sanovat sen todistavan MKsta. Molemmat väitteet ovat vääriä. [30]

Introssa mainitaan myös, että MK on käännetty "Jumalan voiman ja lahjan avulla". Mormonin kirjan kääntämisestä voi ilmetä useitakin kysymyksiä. Meillä on useampia artikkeleita näsitä asioista. [31]

Lisätietoa käännösprosessista:

Joseph Smith kertoi kyvin vhän käännösprosessista - vain että se tehtiin Jumalan vaoiman ja lahjan avulla. On kuitenkin olemassa muiden kirjottamia kertomuksia, joihin kriitikot ovat viimeaikoina kohdistaneet huomionsa. Brant Gardner puhuu tästä FAIR konferenssissa 2009. [32]


LÂHTEET

Copyright © 2005–2011 Foundation for Apologetic Information and Research. This is not an official Web site of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The content of this page may not be copied, published, or redistributed without the prior written consent of FAIR. The Foundation for Apologetic Information & Research (FAIR) is a non-profit organization formed in late 1997 for the purpose of defending the Church. FAIR is staffed completely by volunteers, all of whom are dedicated to defending the Church. FAIR is not owned, controlled by, or affiliated with The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All research and opinions provided on this site are the sole responsibility of FAIR and should not be interpreted as official statements of LDS doctrine, belief, or practice.