Täältä


Sisällysluettelo

29. Jos Joseph Smith oli tosi profeetta, miksi hän ei ymmärtänyt, että ”Elias” on UT:ssä esiintyvä nimi ”Eliakselle”? (OL 110:12,13, 1 Kun 17:1 ja Jaak. 5:17). Kuinka Elijah (Elias) saattoi ilmestyä Joseph Smithille Kirtlandin temppelissä kahtena eri henkilönä?

On totta, että “Elias” on kreikkalainen muoto heprealaisesta “Elijahista.” Kirjoituksissa on myös selviä kohtia, jotka viittaavat 1. Kuningasten kirjan ”Eliakseen” (Katso esim; Matt. 27:47-49, Room 11:2, Jaakob 5:17). On silti olemassa tapauksia, joissa nimeä ”Elias” käytetään Eliahin rinnalla. Esimerkiksi Jeesus itse viittaa Johannes Kastajaan tuolla nimellä (katso Matt. 11:13.15). Heprealainen nimi, joka usein käännetään “Jesajaksi” Yesha'yah[u], on usein mainittu heprealaisessa Raamatussa, mutta sitä käytetään eri henkilöistä kuin siitä, joka kirjoitti Jesajan kirjan. Nämä on käännetty Esaiaksi Septuagintassa (LXX), ja käännetty KJVssa Jesiah ja Jesaiah, kuten myös monessa muussa UT:n käännöksessä. OL 84:ssä Joseph Smith on saattanut käyttää eri käännöksiä erottaakseen eri seemiläiset Jesajat toisistaaan. Meillä on todellakin useita UT:n yhtäläisyyksiä UT:n kanssa käännöksissämme, kuten Jude/Juudas saman nimen muodot, joita on käytetty eri UTn käännöksissä. Jeesuksen “Elias”-nimen käyttö hänen viitatessaan toiseen edelläkävijäprofeettaan (Johannes Kastaja) esittää hyvin MAP-käsitystä ”Eliaasta” jonkin asteen kutsumuksena tai tittelinä palautuksen valmistelussa. [1] Enkeli Gabriel puhuu ”Eliaan hengestä” Johannes Kastajan yhteydessä jopa ennen hänen syntymäänsä. (Katso Luuk 1:15-17) Jotkut kriitikot katsovat Joseph Smithin idean oleva täydellistä hölynpölyä, mutta hän ei ole ainoa, joka ymmärtää ”Eliaan” tällä lailla. Alexsander Cambell, tunnettu Amerikkalainen pappi, hyökkäsi Mormonin kirjaa vastaan saman tapaista menettelyä käyttäen : Juutalaiset lopettivat työnsä ja kääntyivät häntä kohti. Hän sai erään Nathanin Jerusalemista olemaan Eliaksenaan tai edelläkävijänä. [2] Mikäli kriitikot haluavat tuomita Joseph Smithin, koska hän käyttää Elijahta ja Eliasta eri ihmisinä, heidän olisi ensin selvitettävä vastaavat ongelmat Raamatussa ja kristillisessä ajattelussa. Opi lisää: Elias ja Elia Kirtlandin Temppelissä [[1]]


30. Jos lapsilla ei ole syntejä ennen kuin he ovat 8 vuotta vanhoja, miksi heidät kastetaan 8 vuotiaana syntien pesemiseksi, jos syntejä ei ole?

Kirjoitusten viite: Moroni 8:8 Kuuntele Kristuksen, Lunastajasi, Herrasi ja Jumalasi, sanoja. Katso, minä en tullut maailmaan kutsumaan vanhurskaita vaan syntisiä parannukseen; eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat; ja nyt, pienet lapset ovat terveitä, sillä he eivät kykene tekemään syntiä; sen tähden Aadamin kirous on minussa otettu heiltä pois, niin ettei sillä ole heihin valtaa, ja ympärileikkauksen laki on päättynyt minussa. Lapsia ei kasteta “syntien pois pyyhkimiseksi.” Heidät kastetaan, jotta 1. He täyttäisivät käskyn kasteesta, joka on annettu kaikille – jopa Jeesus kastettiin, vaikka oli ilman syntiä. 2. He astuisivat liittoon palvellakseen Jeesusta ja pitääkseen Hänen käskynsä, niin että kun he tekevät syntiä sovituksen voima voi vaikuttaa heidän elämässään.


31. Kuinka Eedenin puutarha on voinut olla Missourissa, jos Kallisarvoinen helmi julistaa, että se oli Assyrian lähistöllä ja siellä oli Eufrat ja Hiddekkel(Tigris?) joet?

Kirjoitusten viite: KH Mooses 3: 14 Ja kolmannen joen nimi oli Tigris, se, joka menee kohti Assyrian itää. Ja neljäs joki oli Eufrat. ja OL 116-117 http://scriptures.lds.org/fi/dc/116 1Moos 2:8-15 Nimetyt joet ovat neljä suurta tunnetun mailman jokea, vaikka Raamatun kuvaukset eivät sovi mihinkään nykyisin tunnettuuun maisemaan. Jos kriitikot voivat ymmärtää, miksi se ei heitä häiritse, he voivat varmaan ymmärtää, miksi se ei ole ongelma MAP-laisillakaan Voi olla parempi katsoa näitä lauseita symbolisena ilmauksena siitä. että Eeden oli silloin tunnetun maailman ”keskus.” On myös olemassa juutalainen traditio, jonka mukaan Eedenin puutarha olisi ollut Jerusalemissa. Siellä on vesilähde jonka nimi on Gihon, joka on eräs paratiisin tunnistamattomista joista. Hes 28:13 sanoo, että ” Olit Eedenissä, Jumalan puutarhassa..”ja seuraavassa jakeessa rinnastaa sen ” sinä olit pyhällä vuorella..” joka yleisesti ymmärretään temppelin vuoreksi. Tässä on tärkeää symbolismia. Jos juutalainen traditio voi esittää puutarhan olleen Jerusalemissa, ei ole hämmästyttävää, että mormonien traditiot osoittavat paikasi Jacksonin piirikunnan Missorissa, jossa oli siihen aikaan kirkon pääkonttori ja joka profetian mukaan tulee jälleen kerran olemaan sen päämaja jonkin ajan kuluttua. On tärkeätä ensin erottaa “Eedenin puutarha” Adam-ondi –Ahmanista” joka oli paikka jossa Aadam ja Eeva asuivat sen jälkeen kun heidät karkoitettiin puutarhasta, ja josta kerrotaan enemmän MAP -kirkon pyhissä kirjoituksissa. Vaikka meillä ei ole kirjoituksia siitä, että Joseph Smith olisi erityisesti opettanut, että Eedenin puutaha olisi ollut Missorissa, se kuitenkin tulee ilmi MAP-kirkon pyhistä kirjoituksista. On olemassa myöhempiä Josephin seuraajien todistuksia siitä. että hän näin opetti. Useimmat MAP -kirkon jäsenet tietävät tämän vaikkakin se on hyvin pieni asia eikä merkiste paljoakaan MAP-teologiassa. (Sen sijaan se, että Uusi Jerusalem tullaan rakentamaan Amerikkaan, on paremmin tunnettu asia). Opi lisää : Eedenin puutarha Missorissa? [2]


32 Brigham Young sanoi: “Ainoat miehet, joista tulee Jumalia, jopa Jumalan poikia, ovat ne, jotka menevät moniavioiseen liittoon.” (Journal of Discourses, Vol. 11, sivu 269) Miksi mormonit antoivat periksi hallitukselle ja lopettivat moniavioisuuden?

Tätä kohtaa lainaavat anti-mormonilähteet usein. Ei ole hämmästyttävää, että he eivät lainaa tekstiin kuuluvaa muuta osaa, joka selittää mitä Briham Youngilla oli mielessään näin sanoessaan (teksti jota EI ole lainauksessa on vinokirjaimin kirjoitettu): Me haluamme saavuttaa kaiken sen, jonka isä Abrahamkin saavutti. Haluan tässä sanoa Israelin vanhimmille ja kaikille tämän kirkon ja kuningaskunnan jäsenille, että monet sydämestään toivovat, että emme opettaisi sekä harjoittaisi moniavioisuutta.... se on Herran käsky, ja minä haluan sanoa teille kaikille ja koko maailmalle, että jos koko sydämestänne haluatte sada ne siunaukset, jotka Abraham sai, tulette olemaan moniavioisia ainakin uskossanne, tai ette saavuta sitä pelastusta ja kunniaa jonka Abraham sai. Tämä on yhtä todenpitävää kuin että Jumala elää. Te jotka toivotte, että tällaista ei olisi, ja jos sydämessänne ajattelette:”Me olemme kirkossa, mutta emme tottele tai alistu sen uskoon tai uskomaan tätä järjestystä, koska, sillä tämä yhteisö saattaa vielä hajota, voi olla, että meille tarjotaan hyviä virkoja; siksi emme ole moniavioisia, jotta emme jäisi vaille jotakin maallista kunniaa, virkaa tai tointa ym,” - se joka näin ajattelee sydämesään, sekä jotka jatkavat tuon mielipiteen hyväksymistä, eivät saa kauaa olla Isän ja Pojan luona selestiaalisessa kirkkaudessa. Ainoastaan ne ihmiset joista tulee Jumalia, jopa Jumalan poikia, ovat ne jotka astuvat moniavioisuuteen. Toiset saavuttavat jonkin kirkkauden ja saattavat jopa päästä Isän ja Pojan luokse; mutta he eivät voi hallita kuningkaina kirkkaudessa, koska heille tarjottiin sunauksia, mutta he kieltäytyivät niistä.

On selvää että Brighamilla oli monta näkökulmaa, joita kriitikot eivät ota huomioon: • Käsky harjoittaa moniavioisuutta on Jumalalta, ja on väärin yrittää mitätöidä Jumalan käsky. • Saadakseen Abrahamin siunaukset pyhiltä vaadittiin ”olemaan moniavioinen ainakin uskossaan”: tämä tarkoittaa, että kaikkien ei tarvinnut astua moniavioisuuteen käytännössä, vaan että he uskovat Hänen puhuneen profeetoilleen. • Moniavioisuudesta kieltäytyminen maallisten asioiden, kuten itsekkyyden tähden, oli väärin, kuten se, että uskoi kirkon olevan väärässä ja toivoi saavansa poliittisia tai taloudellisia palkkioita jälkeenpäin. • Jos joku käskettiin ottamaan osaa moniavioisuuteen (”heille tarjottiin siunauksia” ), ja jos he kieltäytyisivät, Jumala pidättäisi siunauksa tällaisen tottelemattomuuden vuoksi. Uskolliset pyhät eivät voi olettaa saavansa “kaiken mitä Isällä on”, jos he tietoisesti eivät tottele Jumalaa, jos Hän valitsee käskemisen moniavioisuuteen. Tämän puheen sisältö “moniavioisuuteen astuminen” ei tarkoita, että kaikkia jäseniä vaaditaan aina olemaan moniavioisia, vaan että he hyväksyvät sen opin (”moniavioisuuden ainakin uskossaan”) ja olemaan valmiita harjoittamaan sitä maailman paineesta huolimatta, jos niin käskettäisiin. Kirkko ei antanut periksi hallitukselle; jäsenet jatkoivat moniavioisuutta joskin salassa, kunnes käsky sen lopettamiseen tuli profeetaalisilta johtajilta. Opi lisää: Brigham Young ja JD [3] Lisää tietoa: Moniavioisuudesta [[4]]


33. Heber C. Kimball sanoi: “ Me olemme Deseretin kansaa. Osavaltiomme ei ole enää Utah : me haluamme oman nimen.” Miksi tämä profetia oli väärä?

Muu viite: Journal of Discourses Vol. 5, sivu 161 Ei ole mitään todistetta, että tämä olisi ollut profetia. Herber C. Kimball oli noihin aikoihin (1857) ensimmäisen presidenttikunnan neuvonantaja. Hän puhui USA:n hallituksen yrityksistä syrjäyttää Brigham Young Utahin territorion kuvernöörin virasta. Oikeastaan se on tämän puheen pääasia. Keskustellessaan tästä poliittisesta asiasta hän ei toiminut profetaalisesti. Hänen puheensa oli, kuten se on kirjoitettu muistiinkin Journal of Discoursessa ”,discourse” = ”puhe”. Useita kappaleita ennen lainattua lausuntoa hän sanoi, että ”aion puhua näistä poliittisista asioista ja tunnen. että m inulla on täysi oikeus siihen, koska olen yksi kansasta.” 3 Muutama kappale lainatun kohdan jälkeen hän sanoi, että hänestä tehtiin territirion luutnantti-kuvernööri ja että ”tämä on poliittinen puhe”. 4 Tämä ei ollut profetia.


34. Kuinka Joseph Smith pystyi kantamaan Mormonin kirjan kultalevyja ja kuinka sen todistajat pystyivät nostamaan niitä niin helposti? (ne painavat noin 104kg. Kulta joka on 19.5, karaattia painaa noin 546kg neliöjalka. Levyt olivat 7”x 8”x noin 6”.)

Muu viite : Uskonkappaleet Talmage, s 262, 34th Ed. Mormonin kirjan todistajat olivat yhtä mieltä siitä, että levyt painoivat 18-27 kg. [5] Kriitikot tässä olettavat ”kultalevyjen” olevan puhdasta kultaa ja täten kiinteä kultakimpale. Kumpikaan olettamus ei pidä paikkaansa. 1. Puhtaat kultalevyt olisivat liian pehmeitä säilyttääkseen kaiverruksen hyvin. Kullan ja kuparin sekoitus, jota kutustaan ”tumbagaksi” ja joka tunnettiin väliameriikassa, sopisi sekä ulkonäön että painon puolesta levyihin. 2. Levyt eivät olleet yhtenäinen kultakimpale, vaan siinä oli sivun tapaisia lehtiä, jotka vähentävät painoa n. 50% Tämä tieto on ollut saatavilla 1960 luvulta; kriitikot eivät ole tehneet kotitehtäviään ja edelleen he yrittävät pettää tietämätöntä jäsenistöä samalla väsyttävällä väitteellä, joka on tarkoin selitetty ”kysy ja vastaa” -sivustolla. • Katso myös: Tuntematon, ” Mistä materiaalista olivat levyt tehty?” Journal of Book of Mormon Studies 10/1 (2001): 21–21. off-site [No PDF link] wiki Oppi lisää : Kulatlevyt [6]


35. Kun Kristus kuoli, peittikö pimeys maan kolmen päivän ajan?

Kirjoitusten viite: Luke 23:44 ja 3 Nephi 8:19,23. Luukas 23: 44: Oli jo kuudes tunti. Silloin, keskipäivällä, aurinko pimeni. Pimeys tuli koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Ja 3. Nefi 8: 19: Ja tapahtui, että kun ukonilmat ja salamat ja myrsky ja rajuilma ja maan järähtelyt lakkasivat — sillä katso, niitä kesti noin kolmen tunnin ajan; ja jotkut sanoivat, että aika oli pitempi; kuitenkin kaikki nämä suuret ja kauheat asiat tapahtuivat noin kolmen tunnin aikana — ja sitten, katso, maan yllä oli pimeys. 23 Ja tapahtui, että sitä kesti kolmen päivän ajan, niin ettei näkynyt mitään valoa; ja koko kansan keskuudessa oli jatkuvasti suuri suru ja valitus ja itku; niin, suuri oli ihmisten vaikerrus pimeyden ja sen suuren tuhon tähden, joka heitä oli kohdannut. Pimeys peitti vanhan mailman (Jerusalemin) kolmeksi tunniksi. Uusi maailma koki täydellisen kolmen päivän pimeyden. Ottaen huomioon, että nämä paikat ovat tuhansien kilometrien päässä toisistaan, Jumala pystyy aivan hyvin antamaan niille eri valomäärän. Kriitikoilla on vaikeuksia löytää virhettä tässä asiassa.


36. Jos Mormonin kirja käännettiin Jumalan lahjan ja voiman avulla, niin miksi mormonit ovat muuttaneet sitä? (Mormonin kirjassa on ollut yli 3000 muutosta lukematta mukaan pisteitä ja pilkkuja.)

Kirkon jäsenet eivät usko, että pyhistä kirjoituksista on olemassa “yksi ja ainoa oikea tosi teksti” Suurin osa Mormonin kirjaan tehdyistä muutoksista ovat kielioppi, kirjoitus ja typografiset muutokset. Muutama muu muutos sanastossa ei olut mormonien vaan kääntäjän ja profeetan, Joseph Smithin, tekemiä. Mikään muutos ei vaikuta Mormonin kirjan tekstiin; mormonit voivat aivan hyvin käyttää vaikka Mormonin kirjan ensimmäistä painosta. Todellisuudessa 1981 painokseen tehdyt muutokset muokkasivat tekstin lähemmäksi alkuperäistä käsikirjoitusta, joka sillon oli käsillä. Kristittyjen tulisi varoa tuollaisia hyökkäyksiä, jos he eivät halua olla kaksinaismoralisteja (doublestandard), heidän on huomattava, että Raamatun Uuden testamentin käsikirjoituksissa on paljon enemmän eroja kuin niissä on sanoja! Silti niin myöhempien aikojen pyhät kuin kristitytkin uskovat Raamattuun. Opi lisää: Mormonin Kirjan tekstimuutokset [7] ja Raamttullinen tekstin kritisointi [8]


37. Jos Jumala puhuu profeettojen välityksellä, miksi mormonit äänestävät sen hyväksymisestä ja pätemisestä?

Kirkon jäsenet äänestävät ilmoituksen kannattamisesta. Näin tehdessään he hyväksyvät opetuksen lähteeksi Jumalan ja lisäävät oman todistuksensa sen totuuteen ja julkisesti ottavat päälleen liiton totella annettua käskyä tai opetusta. Kun Josua opetti Israelin lapsia hekin tekivät julkisen sitoomuksen totella: Joosua 24:24: Kansa sanoi Joosualle: "Me tahdomme palvella Herraa, Jumalaamme. Häntä me tahdomme totella." Miksi kriitikot hyökkäävät kirkkoa vastaan asioissa, jotka ovat selvästi Raamatun mukaisia?


38. On havaittu että “Sensenin” käsikirjoitus olikin vain tavallinen egyptiläinen hautakirjoitus. Miksi mormonit silti hyväksyvät Aabrahamin kirjan, joka oli käännetty käsikirjoituksesta?

Kirkolla on hallussaan joitakin papyryksen osia siitä rullasta, jota Joseph Smith käytti kääntäessään Abrahamin kirjaa. Kuitenkaan kriitikot eivät kerro, että kirkolla on hallussaan vain 13 % rullista. Kriitikot eivät myöskään kerro, että kirkko ilmoitti, että ne osat, jotka ovat heillä, ovat egyptiläisestä kuolinkirjoituksesta, kaksi kuukautta sen jälkeen, kun he saivat ne jälleen haltuunsa ja he myös julkaisivat ne kirkon virallisessa lehdessä. Ei kukaan ajantasalla oleva MAP-kirkon jäsen usko, että kirkon hallussa oleva papyrus olisi Abrahamin kirjan teksti (paitsi Faximille #1). Kirkko ei ole koskaan väittänytkään omistavansa alkueräistä Abrahamin kirjaa. Kirkon jäsenet hyväksyvätt edelleen Abrahamin kirjan yhdeksi pyhistä kirjoistaan, koska Pyhä Henki todistaa heille sen totuudesta. Oppiaksesi lisää : Kuolleiden kirja [9]


39. Kuinka ei ole löydetty mitään muuta ”reformoidulla Egyptillä” kirjoitettua tekstiä sillä kielellä, jolla Mormonin kirjan levyt oli kirjoitettu? Onko mitään todisteta, että tuollainen kieli todella oli olemassa?

Moroni tekee selväksi, että “reformoitu Egypti” on nimitys, jonka nefiläiset antoivat kirjoitukselle, joka alkuperäisesti perustui egyptiläisiin kirjaimiin, mutta joita oli muunneltu tuhansien vuosien aikana (Mormon 9: 32 Ja nyt, katso, me olemme kirjoittaneet tämän aikakirjan tietomme mukaan kirjoitusmerkein, joita meidän keskuudessamme kutsutaan uudistetuiksi egyptiläisiksi, koska ne ovat meillä periytyneet ja muuttuneet meidän puhetapamme mukaisesti.) Opi lisää: Reformoitu Egypti [10]

40. Joseph Smith sanoi, että kuussa asuu miehiä, jotka pukeutuvat kuin kveekarit ja elävät lähes 1000 vuotiaiksi.

Koska hän oli väärässä kuuhun nähden, onko turvallista uskoa hänen sanomaansa taivaasta? Muu viite: The Young Woman’s Journal, Vol 3, sivut 263, 264 Ensimmäinen näin väittävä tieto on 40 vuotta Joseph Smithin kuoleman jälkeiseltä ajalta. Hänen ajaltaan olevia kuvauksia asiasta ei ole. Josephin aikana oli kuuluisa astronomi raportoinut sanomalehdissä, että kuussa ja muualla oli ihmisiä. Tämä julkaistiin MAP- kirkon alueen lehdissä. Tätä kuuluisaa huijauksen korjaavaa artikkelia ei koskaan julkaistu, joten he eivät ehkä koskaan kuulleet artikkelin virheellisyydestä. Täten jotkut jäsenet ja johtajat toistivat vain sitä, mitä tiede heille oli silloin kertonut. Moni Raamatun profeetta luuli maata litteäksi [11] jossa taivas on kupoli jne.. — Konservatiivisten protestanttien taholta on epäjohdonmukaista tuomita MAP-laiset fyysisen mailman väärästä kuvasta, jota myös he käyttivät tuohon aikaan, sekä myös olla tuomitsematta Raamatun profeettoja.) Opi lisää: Brigham Young ja kuuihmiset sekä Joseph Smith ja kuuihmiset [12] [13]

41. Miksi eivät mormonit opiskele hepreaa ja kreikkaa, jotta he voisivat järkevästi keskustella Raamatun käännöksen tarkkuudesta?

Jos heprean ja kreikan opiskelu on välttämätöntä järkevän keskustelun aikaan saamiseksi, niin miksi eivät kaikki kristityt tee näin? Totuus on, että jotkut kristityt opiskelevat niitä ja jotkut mormonit opiskelevat niitä; se on henkilökohtainen valinta ei vaatimus. Katso esimerkiksi tästä [14] ja tästä [15] Tarkoittaako tämä sitä, että kriitikot hyökkäävät kirkon jäseniä vastaan, koska jäsenet eivät ole opiskelleet vanhoja kieliä, vaikka näiden kysymysten seassa on useampia, jotka näyttävät, että kriitikot itse ovat lukeneet vääärin alkuperäistekstejä, joihin perustavat kritiikkinsä? Katso esim. kysymykset 4,5,8,16,43,46,54,55.


42.Joseph Smith valmisti 14 Uskonkappaletta. Miksi alkuperäinen numero 11 on poistettu?

Alkuajan myöhempien aikojen pyhät kirjoittivat useampiakin “uskonkappaleita” auttaakseen lähetystyötään. Useissa niistä oli pajon yhteisiä piirteitä (usko Isään Jumalaan, Jeesus Krsitus ja Pyhä Henki; uskon tarpeellisuus, parannus, kaste ja Pyhän Hengen lahja; jne.), mutta niissä oli myös eroja. Jopa Wentworthin kirjeiden julkaisemisen jälkeen maliskuussa 1842 monia muitakin MAP-kirkon uskoa koskevia listoja ilmestyi seuraavan sukupolven aikana. Huhtikuussa 1849 James H. Flanigan lisäsi Englannissa julkaistuun lehtiseen 14 uskonkappaletta, ja tätä listaa lainattiin ja joskus muotoiltiin eri julkaisuissa 1800 luvulla. Kriitikot koettavat tuputtaa kirjoitusten erehtymätömyättömyys-näkökantaa myöhempien aikojen pyhille [16]. MAP -kirkko valitsi kaanonikseen näistä listoista tehdyn yhteenvedon uskostaan. Koska kirkko uskoo jatkuvaan ilmoitukseen, niin tarvittavat muutokset ovat mahdollisia. Opi lisää: Uskonkappaleiden eri versiot [Differing versions of the Articles of Faith]


43. Hebrealaiskirjeen 7:24 mukaan Melkesedekin pappeus ei ole annettavissa. Miksi mormonit antavat sen toisilleen?

Ikävä kyllä krritikot ovat tässä asiassa riippuvaisia tutkijoistaan. He eivät ole ajan tasalla kreikan kielen ymmärtämiasessä. Alkuperäinen kreikkalainen teksti sanoo, että Melkesedekin pappeus on “muuttumaton” pikemmin kuin “ei-annettavissa”. Raamattu ei tue kriitikkojen väitettä. Pikemminkin pappeus on pysyvä ja tarpeellinen osa kirkkoa — mutta mikä tahansa kirkko, joka sitä tarjoaa, ei välttämättä täytä Raamatun ehtoja. Laajempaa keskustelua aiheesta ja linkit ei-MAP tutkijoiden tuloksiin on alla. Opi lisää: Jesus is the only Melchizedek priesthood holder


44. Jos mormonismi tuli Jumalallisena ilmoituksena, miksi mormonien temppelivalat ovat miltei samanlaisia kuin vapaamuurareiden?

Ne eivät ole samanlaisia. MAP temppelissä tehdään lupauksia elää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaista elämää. Tähän kuuluu siveyden lain noudattaminen, aikansa ja kykyjensä käyttämistä, sekä muita uskonnollisia asioita. Vapaamuurarien valat ovat keskittyneet veljeskunnan mainostamiseen, muiden vapaamuurareiden ja heidän leskiensä ja orpojensa auttamiseen hädän hetkellä sekä salaisiin merkkeihin toisen vapaamuurarin tunnistamiseksi. Joten, kun temppelissä opitaan Jumalan ja Kristuksen yhteenkuuluvuudesta, niin vapaamuurarit opettavat ihmisten välisistä suhteista.


45. Miksi Nauvoon talo ei ollutkaan iankaikkinen?

Pyhien kirjoitusten viite: OL 124:: 56-60 [17] 56 Ja nyt minä sanon teille majatalostani, jonka olen käskenyt teidän rakentaa muukalaisten majoittamiseen: Rakennettakoon se minun nimelleni, ja annettakoon sille nimeksi minun nimeni, ja palvelijallani Josephilla ja hänen huoneellaan olkoon sija siinä polvesta polveen. 57 Sillä tämän voitelun minä olen pannut hänen päällensä; hänen siunauksensa pannaan myös hänen jälkeläistensä päälle hänen jälkeensä. 58 Ja niin kuin minä sanoin Abrahamille maan suvuista, niin minä sanon palvelijalleni Josephille: Sinussa ja sinun jälkeläisissäsi maan suku tulee siunatuksi. 59 Sen tähden palvelijallani Josephilla ja hänen jälkeläisillään hänen jälkeensä olkoon sija siinä talossa polvesta polveen aina ja ikuisesti, sanoo Herra. 60 Ja annettakoon talolle nimeksi Nauvootalo, ja se olkoon mieluinen maja ihmiselle ja lepopaikka väsyneelle matkailijalle, niin että hän voi mietiskellä Siionin kirkkautta ja tämän, sen kulmakiven, kirkkautta; Tämä kirjoituksenkohta ei profetoi, että Nauvoo House olisi iankaikkinen. Se on käsky rakentaa Nauvoo talo ja se antaa Josephin perheineen luvan asua siinä ikuisesti. Kirkon johtajat kehottivat jatkuvasti jäseniä Nauvoossa elämään tämän käskyn mukaan. Rahan, työmiesten ja materiaalipulan takia keskittyivät pyhät vähitellen Nauvoon temppeliin. OL 124:55 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Minä käsken teitä jälleen rakentamaan nimelleni huoneen, niin, tähän paikkaan, jotta voitte osoittaa minulle olevanne uskollisia kaikessa, mihin minä teitä käsken, jotta minä voin siunata teitä ja kruunata teidät kunnialla, kuolemattomuudella ja iankaikkisella elämällä. Jumala antaa käskyjä, mutta niitä ei aina totella. Jumala voi muutta käskyään, jos vastustajat muuttavat tilannetta, kuten kriitikot olisivat voineet lukea, jos olisivat lukeneet hieman enemmän kuin tuon yhden jakeen: OL 124:49 Totisesti, totisesti minä sanon teill, että kun minä annan joillekuille ihmislapsista käskyn tehdä jonkin työn nimelleni ja nuo ihmislapset ryhtyvät kaikin voimin ja kaikella, mitä heillä on, suorittamaan tuota työtä eivätkä lakkaa uurastamasta ja heidän vihollisensa käyvät heidän kimppuunsa ja estävät heitä suorittamasta tuota työtä, katso, minusta ei enää ole välttämätöntä vaatia tuota työtä noiden ihmislasten käsistä vaan hyväksyä heidän uhrinsa.


46. Jos sukututkimus on tärkeätä, miksi Uudessa testamentissa käsketään kristittyjen varoa sitä?

Kirjoituksen kohdat: 1 Tim. 1:4 ja Titus 3:9 Raamattu ei kiellä genealogista tutkimusta. Paremminkin se kieltää genealogian käytön ihmisen oikeamielisyyden ”todisteena” tai opin totuutena. Se myös torjuu joidenkin kristittyjen kuten muutaman gnostilaisuuden lahkon genealogian väärän käytön. MAP- kirkon jäsenet tekevät genealogista työtä niin, että he jatkavat Raamatun käytäntöä – jota myös Paavali käytti – tekemällä erilaisia sijaistoimituksia kuolleille, kuten kasteita (katso 1 Kor 15:29), jotta Kristuksen sovitustyö voisi olla kaikkiken niiden saatavissa, jotka sen valitsevat olivatpa he sitten eläviä tai kuolleita. Opi lisää: Sukututkimus Ramatullisesti tuomittavaa [18]


47.Raamatussa sanotaan: “Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä”. Miksi Brigham Young sanoo, että on olemassa syntejä, joita voi sovittaa ainoastaan vuodattamalla omaa vertaan.

Raamattu sanoo myös että Jeesus opettaa, että joitakin tekoja ei voida antaa anteeksi (Kristuksen verestä huolimatta): Jeesus sanoi: Matt. 12 31 "Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaamista ei anteeksi anneta. 32 Joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa. Katso myös Luuk. 12:10

Myöhempien aikojen pyhät käsittävät “ Hengen pilkkaamisella” tahallista, täysin tiedostettua Kristuksen ja hänen sovitustyönsä kieltämistä.Se on synnin tekoa todellista tietoa vastaan. Selvästi, jos joku kieltää Kristuksen sovitustyön, se ei voi häntä myöskään pelastaa. Hänen on tällöin kärsittävä omien syntiensä tähden, koska on leikannut itsensä irti siitä ainoasta asiasta joka olisi voinut hänet pelstaa – sovituksesta. Opi enemmän asiasta: verisovitus [19]


48. Jumala ei hyväksynyt Aadamin ja Eevan viikunanlehdistä tekemiä vyöverhoja. Miksi mormonit kunnioittavat syntiinlankeemusta käyttämällä viikunanlehti verhoja?

Pyhien kirjoitusten kohta: 1 Mooses 3:21 Kysymyksessa viitataan temppeliseremonioihin. FAIR: in jäsenet, kuten kaikki aktiivit MAP -kirkon jäsenet, pitävät temppeliliittojaan pyhinä eivätkä halua keskustella näistä asioista yleisessä foorumissa - etenkäänin kriitikkojen nenän alla. Voimme kuitenkin sanoa, että kirkon jäsenet eivät kunnioita syntiinlankeemusta temppelissä tai muuallakaan. Tietenkin MAP-laiset ovat tietoisia syntiinlankeemuksesta, koska heidän on elettävä langenneessa maailmassa ja heidän on tyydyttävä muiden ja itsensä langenneeseen tilaan. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja toimitusten tarkoituksena –etenkin temppelissä – on langenneen maailman voittaminen eikä sen ylistäminen.


49.Miksi mormonit väittävät, että Hesekiel 37:15-22 on kysymys kahdesta kirjasta kahden kuningaskunnan sijaan, vaikka Jumala itse näin selittää 22 jakeessa?

Kaksi mainittua symboliikkaa eivät ole toisiaan poissulkevia. Sauvat voivat olla kansoja ja jokaisella kansalla on oma todistuksensa (”sauvansa”) Kristuksesta, joka tulee auttamaan hajotetun Israelin kokoamisessa. Hesekielen jakeen tällainen käyttö on eräs tulkinta MAP-laisille. Se ei suinkaan tarkoita, että se on ainoa tulkintamahdollisuus, tai että Hesekiel tarkoitti sen ymmärrettäväksi juuri näin. Opi lisää: Mormonin Kirja Efraimin keppinä [20]


50. Jos Apost. 3:20,21 on profetia mormonismin synnystä, niin miksi ei Jeesus palannut 1830?

Apostolien teot 3: 20-21 Käsittelee sitä kuinka on seuratttava Kristusta siihen asti kunnes hän tulee takaisin maan päälle ja palauttaa kaiken ennalleen. Kirkko ei usko, että kaikkea on vielä palautettu — yhdeksännessä uskonkappaleessa sanotaan että ”Me uskomme ... Hän on vielä ilmoittava monia suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita.” Uskonkappaleet 1:9 Jos on lisää ilmoitettavaa, niin kaikkia asioita ei ole vielä ilmoitettu. Lopullinen asioiden palautus ei tapahdu ennen, kuin Kristus palaa hallitakseen kunniassa maapallolla.


51. Ilm. 14:6,7 on osa profetiasta, joka käsittelee tulevaa suurta ahdistusta. Kuinka Moroni olisi voinut täyttää tuon 1830?

Ilmoituskirja käyttää usein apocalyptistä symboliikkaa. Sen lukeminen kirjaimellisesti ja kronologisesti on erittäin vaikeata. Kriitikojen mielikuvat suuresta ahdistuksesta [21] olettavat, että heidän näkökantansa on ainoa tapa lukea kirjoituksia. Kuitenkin tässä he näyttävät suosivan John Nelson Darbyn näkökantaa, jonka ideat olivat suosittuja vain 1909. Moronin rooli nähdään MAP:ssa uskollisia valmistavana, Kristuksen evankeliumin maan päälle palauttajana, että ne jotka todella etsivät Kristusta, saavat evankeliumin täyteyden ja että sen ohjeet tekevät heille mahdolliseksi selvitä koettelemuksista viimeisten päivien aikana ennen, kuin Kristus tulee hallitsemaan kunniassaan. Kriitikot hyökkäävät tässä jälleen mormonien kimppuun, koska mormonit eivät hyväksy kriitikkojen suhteellisen uudenlaista ja omituista Ilmestyskirjan lukemista.


52. Kuinka Jeesus ja Saatana voivat olla veljiä (kuten mormonit väittävät) Hesekiel 28:13-15 ja Hebr. 1:5 ? (huom Saatana luotiin)

Jälleen kysymys, jonka tarkoituksena on enemmänkin sensationalisoida uskoa ja tähdentää sitä ennemminkin kuin johtaa tarkoitukselliseen keskusteluun. Luultavasti tällä yritetään herättää syyllisyyden tuntoa. Lyhyt vastaus on samantapainen retoorinen vastaus — kriitikko, Judas ja Hitler ovat myös veljiä! Mutta tuon suhteen totuuden ei tarvitse häiritä kriitikon hyvää asemaa. Kaikki Atamin pojat (myös aiemmat sukupolvet) ovat veljiä keskenään.

Myöhempien Aikojen pyhät todella ajatelevat, että Jeesus, enkelit (myös langennut enkeli Lusifer) ja Aadam ja kaikki hänen lapsensa ovat Jumalan lapsia – ja täten myös veljiä keskenään. Raamattu vahvistaa poikana olemisemme. Kenenkään kristityn ei tulisi olla tuota asiaa vastaan. Ehkäpä vastustus on kotoisin siitä, että myöhempien aikojen pyhät uskovat, että myös Jumalan pojat olivat olemassa aikaisemmassa olemasasolossa? Kuitenkaan tämän uskomuksen ei pitäisi vaikuttaa kristittyjen yleisesti tunnustamaan opetukseen veljeydestä. Riittänee, että MAP-laiset uskovat, että Jeesuksella Kristuksella oli erityinen asema Jumalana aikaisemmassa olemasasolossa – asema, jota muilla Jumalan pojilla ei ollut! Aikaisin Jeesuksen Kristuksen esiintyminen kirjoituksissa oli Abraham 3:24-28: ...ja heidän joukossxaan seisoi eräs, joka oli Jumalan kaltainen.... Tämä oli Kristuksen asema. Tuo Kristuksen erikoinen asema aikaisemmasa olemassaolossa tarkoittaa, että Lusiferin veljeys, kuten meidänkin veljeytemme Hänen kanssaan oli juuri sama kuin meidän veljeytemme häneen maan ihmisinä. Veljiä, kyllä. Erilaisia, kyllä. Opi lisää: Luominen Kolossealaisissa 1:16 [22] ja Jeesus Kristus on Saatanan veli [23]

Huomioi myös evangelistajohtajan Charles Spurgeonin varoitus “kaikki” sanan käytöstä: “Koko maailma seuraa Häntä.” Seurasiko koko maailma Kristusta? “Sitten koko Judea meni , ja hän kastoi heidät Jordandiisa.” Kastettiinko koko Judea ja Jerusalem Jordanissa? ”Olette Jumalsta, pienet lapset” ja ”koko maailma valehtelli pahassa. (world lieth in the wicked one)” Tarkoittaako ”koko maailma” tässä kaikkia? Jos niin on ,niin kuinka kuitenki n oli joitakuita , jotka olivat Jumalasta? Sanoja ”maailma ” ja ”koko/kaikki” käytetään kirjoituksissa seitsemässä tai kahdeksassa eri merkityksessä; Ja erittäin harvoin sana ”kaikki” tarkoittaa kaikkia ihmisiä yksilöllisesti. 5 Toisin sanoen, mikäli Johannes ja Paavali tarkoittivat tällaista täydellisyyttä sanalla kaikki eli, että Raamattu on kaikessa virheetön, he olisivat varmasti lisänneet tarvittavat akateemis -filosofiset selityksensä tuohon yhteyteen ja Raamattu olisi sisältänyt enemmän systematisoitunutta teologiaa ja vähemmän uskonnollista historiaa sekä moraalisia opetuksia ja yksinkertaisia todistuksia Jumalan olemassaolosta sekä Hänen rakkaudestaan.

Lopuksi 451 jKr kirkolliskokous tuotti tämän osana uskonsa määritelmää: “Seuraten pyhiä Isiä, me yksimielisesti opetamme ja tunnustamme yhden ja saman Pojan, Herramme Jeesuksen Krsituksen, saman täydellisen jumaluuden ja täydellisen ihmisyyden, saman totisen Jumalan ja todellisen ihmisen, joka on tehty järkiperäisestä sielusta ja ruumiista ja on samaa ainetta kuin Isä ja samaa jumaluutta sekä ihmisyydessään meidän kaltaisemme; “kuten me kaikessa paitsi synnissä (synnillisyydessä?)”.

Katolilainen teologi Roger Haight kirjoitti: Ja sen selkeyden myötä mitä historiallinen tietoisuus on tuonut Jeesuksesta ja siitä miten hän oli ihminen niin kuin mekin, myös paljon hänen ruumiillistumaansa merkityksestä selkeytyy. Yksi asia on että emme voi ajatella Jeesuksen aikaisempaa olemassaoloa… Mutta emme voi ajatella Jeesuksen aikaisemman olemassaolon termeissä; Jeesuksen aikaisempi olemassaolo on Jumala, se Jumala jonka ruumiillistuma Jeesus oli. Oppi korostaa sitä ilmeistä asiaa että Jeesus on olento niin kuin mekin, ja mikään olento ei voi olla olemassa ennen luomista. Voimme spekuloida miten Jeesus mahdollisesti oli mukana Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa jne. mutta ehdoton Jeesuksen aikaisempi olemassaolo ennen hänen maanpäällistä elämäänsä olisi ristiriidassa siihen että hän oli samanlainen kuin mekin, ellemme mekin olisi olleet olemassa aikaisemmin.

Toisin sanoen, kun kysymys vihjaa, että Saatana on luotu, perustava kristillinen usko on, että Jeesus on myös luotu. Kysymys välttelee asiaa (unohtaen mainita tämän kristillisen teologian aspektin), mutta siitäkin olisi puhuttava, jotta tulisi tarkoin selville, mistä tässä on kysymys.

53. Jos kukaan ei saa Pyhää Henkeä ennen kastetta tai käsien päälle panemista, kuinka mormonit selittävät Korneliuksen tapauksen?

Kirjoitusten kohta: Apt 10:44-47 MAP-kirkon jäsenet ovat iloisia voidessaan sanoa, että ihmiset voivat saada Pyhän Hengen ennen kastettaan. Tosiasiassa mormonilähetyssarnaajat ovat riippuvaisia tästä todistuksesta, koska vain Hengen todistuksella voi saada varmuuden totuudesta. Joseph Smith sanoi: Pyhällä Hengellä ja Pyhän Hengen lahjalla on ero. Kornelius sai Pyhän Hengen, mikä oli Jumalallinen voima, joka todisti hänelle evankelliumin totuudesta ennen kastetta, Mutta hän ei voinut saada Pyhän Hengen lahjaa ennen kuin kasteen jälkeen. Jos hän ei olisi toiminut tämän merkin mukaan, joka todisti hänelle Jumalasta ja ottanut kastetta, Pyhä Henki olisi jättänyt hänet. 6 Raamattu on kuitenkin selvä siinä, että Pyhän Hengen lahja saadaan niiden käsien päällepanon kautta, joilla on valtuus. (Apt 19:1-6)


54. Jos kuolleiden puolesta kastaminen oli kristillinen tapa, miksi Paavali käytti pronominiä ”he” eikä ”me”? Miksi hän sulki itsensä ja muut kristityt pois viitatessaan asiaan?

Kirjoitusten kohta: 1 Kor 15:29 John A. Tvedtnes sanoi: Korinttilaiskirjeessään Paavali puhui alkukristittyjen tavasta kastaa kuolleiden puolesta todistuksena tulevasta ylösnousemisesta ja tuomiosta. Useimmat ei-MAP -oppineet eivät ole ymmärtäneet tämän lauseen tärkeyttä. Jotkut ohittavat sen tarpeettomana alkukirkon tapana, ja toiset luulevat sen viittaavan luopio- tai harhaoppiin. Mutta historiankirjat kertovat asiasta selvästi. Kasteita kuolleiden puolesta suoritettiin kirkossa niin kauan kunnes se kiellettiin kuudennessa eli Carthagen kirkolliskokouksessa 397 jKr. Kuitenkin jotkut pienemmät lahkot jatkoivat käytäntöä. Epiphanes kirjoitti markionolaisista: “ Tässä maassa - tarkoitan Aasiassa – vieläpä Galatiassa tämä koulukunta kukoisti erityisesti ja tämä traditionaalinen totuus heistä on tullut korviimme, että jos jotkut heistä kuolivat ilman kastetta, he kastoivat muita näiden puolesta, jotta he eivät joutuisi rangaistuksi ylösnousemuksessa kasteen puuttumisen takia. 7 Paavali kritisoi niitä, jotka harjoittavat kasteita kuolleiden puolesta ja kuitenkin kieltävät ylösnousemuksen, osoittaen tällaisen ajattelun olevan epäjohdonmukaista – miksi kastaa niiden puolesta, jotka eivät kuitenkaan pelastuisi ja nousisi kuolleista? Sen takia Paavali ei puhu itsestään eikä muista, koska hän ei ole syyllinen tällaiseen teologiseen epäjohdonmukaisuuteen. (Korjaajan huomautus: Minusta Paavali tarkoittaa «heistä» mainitessaan esimerkkiä uskosta kuolleiden ylösnousemiseen eikä kritisoi sellaisia) Lisää: Kaste kuolleiden puolesta[24]


55. Koska Raamattu sanoo, että piispan olisi oltava yhden miehen vaimo, kuinka mormonit voivat väittää, että moniavioisuus on hyväksyttävää Uuteen testamenttiin uskovien kristittyjen parissa?

Kirjoitusten kohta: 1 Tim 3:2 Kriitikot ovat jälleen lukeneet väärin kirjoituksia. Nämä samat “Uuden testamentin kristityt” eivät nähneet mitään kiellettyä moniavioisuudessa. Tätä mieltä ovat sellaiset kirjoittajat, kuten Tertullianus, Justin Martyr ja jopa Augustinus. Kirjoitukset eivät ole niin yksiselitteisiä kuin kriitikot toivovat. Kreikan kielen sanat voivat tarkoittaa useita eri asioita, kuten yllä olevasta tekstistä huomaamme alkukristittyjen havainneen. Se voidaan ” käsittää a) naimattoman, b) moniavioisen, c) eronneen, d) niiden poissulkemisena, jotka leskeydyttyään ovat menneet uusiin naimisiin,. Sanat voidaan myös tulkita tarkoittamaan vaimolleen omistautumista.” 8

Opi lisää: Alkukristityt ja moniavioisuus [25] ja Raamatun moniavioisuus [26]

56. Miksi mormonikirkko opettaa, että leveä tie vie terrestriseen taivaaseen, kun Jeesus opetti, että se vie tuhoon?

Kirjoitusten kohta: Matt 7:13,14 Kirkkomme ei tietääkseni opeta, että ”leveä tie vie terrestriseen taivaaseen” (kirkkauteen). Tarvitsisimme enemmän yksityiskohtia voidaksemme vastata tähän väitteeseen. Tuntien kriitikot, jotka ovat tehneet tämän listan, kysymys on nähtävästi joko väärinymmärryksestä tai MAP-kirkon opin vääristelmästä. Lukijoita, joilla on enemmän tietoa tästä asiasta, pyydetään ottamaan yhteyttä.


57. Oletko tarpeeksi vilpitön henkilökohtaisen pelastuksesi suhteen voidaksesi tutkia tarkkaan seuraavat raamatunkohdat, jotka käsittelevät pelastusta.

Kirjoitusten kohdat: Joh 10:9; 1 Kor 1:18; Efes 2:8-10; Kol 1:12-14; Room 4:8; 1 Piet 2:24; Apt 16:31; Joh 1:12; 1Joh 5:12,13; Room 5:1 ja Room 8:1 Useimmat mormonit voivat ongelmitta lukea nämä ja tuhat muuta jaetta. Mormonit ymmärtävät, että “tie pelastukseen” on Jeesus Kristus - ei Raamattu. Raamattu on kertomus Jumalan kanssakäymisestä ihmisten kanssa ja Jeesuksen maanpäällisestä hallituskaudesta. Siihen on kirjattu joitakin profeettojen sanoista, mutta hyvää tarkoittavien miesten tulkinta ”Raamatun tiestä pelastukseen” on virheellinen. Emme voi saada pelastusta ainoastaan Raamatun avulla, vaan pelastumme kaiken tehtyämme vain Jumalan armon ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.58. Oletko tarpeeksi rohkea ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen sydämeesi ja seuraamaan totuutta huolimatta naurunalaistamisesta, vastustamisesta tai vainosta?

Kirjoitusten kohta: Joh 1:12, Kol 1:27 ja Ilm. 3:20 Kyllä, mormonit ovat tarpeeksi rohkeita. He ovat myös vastaanottaneet Jesuksen Kristuksen sydämiinsä huolimatta vainosta ja naurunalaiseksi tekemisistä – jopa ollessaan kasvotusten johdattelevien ja pettävien sellaisten kysymyssarjojen edessä, joita ei ole tehty Jumalan valtakunnan rakentamiseksi Jeesuksen suosittelemalla tavalla, vaan epäilyksen ja epäselvyyden siemenen kylvämiseksi, kuten Jeesusta kritisoivat usein tekevät. Miksi kriitikot olettavat mormoneilta puuttuvan rohkeutta, tai että he toimivat väärässä uskossa? Miksi kriitikot väittävät, että he tietävät, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet eivät ole vastaanottaneet Jeesusta? Kuka on tehnyt heistä tuomareitamme?

1 LDS KJV, Bible Dictionary, "Elias,", 663. off-site Direct jump off-site 2 Alexander Campbell and Joshua V. Himes, Delusions. An Analysis of the Book of Mormon; with an Examination of Its Internal and External Evidences, and a Refutation of Its Pretences to Divine Authority (Boston,: Benjamin H. Greene, 1832). (16 pp) 3 Heber C. Kimball, "Correction, Etc.," Journal of Discourses, reported by G.D. Watt 30 August 1857, Vol. 5 (London: Latter-Day Saint's Book Depot, 1857), 161. 4 Heber C. Kimball, "Correction, Etc.," Journal of Discourses, reported by G.D. Watt 30 August 1857, Vol. 5 (London: Latter-Day Saint's Book Depot, 1857), 162. 5 Charles Spurgeon, Particular Redemption (28 February 1858). 6 Joseph Smith, Jr., Teachings of the Prophet Joseph Smith, selected by Joseph Fielding Smith, (Salt Lake City: Deseret Book Company, 1976), 199. ISBN 087579243X. off-site 7 John A. Tvedtnes, "Proxy Baptism," Ensign (February 1977), 86. off-site 8 Kevin L. Barney, ed., Footnotes to the New Testament for Latter-Day Saints: Vol. 2, the Epistles and Revelation (John H. Jenkins, 2007), 240a

Käännös Maya