Kysymys: Oliko Joseph Smithin profetia väärä siitä, että Independencen Missorissa temppeli ”rakennetaan tämän sukupolven aikana”

Ohjaussivu